🔺بهسازی رفوژ بلوار امام (ره) 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایید. ✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

 

🔺بهسازی رفوژ بلوار امام (ره)

🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایید.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

@hashtgerdcity