✅بازدید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد از واحدهای زیر مجموعه معاونت خدمات شهری یعقوبی با تبریک سال نو به کلیه پرسنل شهرداری از زحمات کارگران زحمتکش در آماده سازی شهر برای استقبال از نوروز تقدیر و تشکر نمود . وی با اشاره به اهمیت حوزه خدمات شهری به ویژه در زمینه نظافت و رفت و روب […]

✅بازدید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد از واحدهای زیر مجموعه معاونت خدمات شهری

یعقوبی با تبریک سال نو به کلیه پرسنل شهرداری از زحمات کارگران زحمتکش در آماده سازی شهر برای استقبال از نوروز تقدیر و تشکر نمود .

وی با اشاره به اهمیت حوزه خدمات شهری به ویژه در زمینه نظافت و رفت و روب و همچنین زیباسازی و حفظ و نگهداری فضای سبز بر تهیه برنامه ای مدون برای بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت ها تاکید کرد .

امیر منصور توده روستا معاونت خدمات شهری در این بازدیدها گزارشی از اقدامات انجام شده و پیشنهادات برای بهبود وضعیت خدمات‌رسانی ارائه نمود .