برنامه های استقبال از بهار به صورت منسجم اجرا خواهد شد . طی جلسه ای به ریاست مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد و با حضور معاونت خدمات شهری ، معاونت عمرانی ، سرپرست سازمان حمل و نقل عمومی و رئیس اداره سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری طرح های ویژه استقبال از بهار در بخش […]

برنامه های استقبال از بهار به صورت منسجم اجرا خواهد شد .

طی جلسه ای به ریاست مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد و با حضور معاونت خدمات شهری ، معاونت عمرانی ، سرپرست سازمان حمل و نقل عمومی و رئیس اداره سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری طرح های ویژه استقبال از بهار در بخش رنگ آمیزی جداول و رنگ آمیزی ترافیکی معابر تشریح و طی برنامه منسجمی آغاز خواهد شد .

مهندس یعقوبی با اشاره به راه اندازی ستاد استقبال از بهار از بهمن ماه سال جاری برای آماده‌سازی شهر جهت اعیاد پیش رو و عید نوروز از رنگ آمیزی گسترده ترافیکی معابر شهری و رنگ آمیزی جداول معابر اصلی خبر داد .

وی گفت : خط کشی ترافیکی در معابر ، رنگ آمیزی پیاده روها ، آشکارسازی سرعت گیرها و خطوط عابر پیاده و به ویژه در میادین و مبادی ورودی شهر و بلوار امام(ره) علاوه بر زیبایی محیط شهری می تواند موجب تسهیل در ترافیک ، آرام‌سازی تردد ها و حفظ جان شهروندان باشد .

شهردار هشتگرد گفت : برنامه های استقبال از بهار در حوزه های مختلف عمرانی ، خدماتی و فرهنگی آغاز گردیده و انتظار می رود در روزهای پایانی اسفند ماه شاهد چهره ای زیبا از این شهر باشیم .

یعقوبی اظهار امیدواری کرد که با فروکش نمودن موج ششم کرونا و تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی ستاد مدیریت کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ، شهروندان بتوانند نوروزی متفاوت با دو ساله اخیر را تجربه نموده و خاطره ماندگاری از هشتگرد در اذهان مسافران عزیز باقی بماند .