امروز : چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۱

اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد

معرفی اعضای شورای شهر هشتگرد:
اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد
پنج شنبه | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ - ۰۷:۲۶ |
کد خبر : ۱۱۱ |
شورای شهر

رئیس شورا : علی شجری پور

نائب رئیس شورا  : سید مهدی میرغفاری

عضو شورا :  ماشااله قدیمی

عضو شورا : علی جوادی

عضو شورا : جواد اسحاقی

عضو شورا : رسول انصاری

عضو شورا : حسین جوادان