?عملیات آسفالت مکانیزه خیابان شهید فخری زاده ( کمربندی ۱۶ متری جدیدالاحداث بخش جنوبی شهر ) توسط شهرداری هشتگرد ?خیابان شهید فخری زاده در بخش جنوبی شهر ، خیابان راه آهن را به بلوار شهیدان حبیب زاده متصل کرده و با هدف تسهیل در تردد و رفت ترافیک بلوار امام(ره) توسط شهرداری هشتگرد ایجاد شده […]

?عملیات آسفالت مکانیزه خیابان شهید فخری زاده ( کمربندی ۱۶ متری جدیدالاحداث بخش جنوبی شهر ) توسط شهرداری هشتگرد

?خیابان شهید فخری زاده در بخش جنوبی شهر ، خیابان راه آهن را به بلوار شهیدان حبیب زاده متصل کرده و با هدف تسهیل در تردد و رفت ترافیک بلوار امام(ره) توسط شهرداری هشتگرد ایجاد شده است .

طی ماههای جاری و با پیگیری مجدانه مهندس یگانه شهردار هشتگرد ، با تملک املاک واقع در طرح و ایجاد کانال آب رو ، مسیر مذکور زیرسازی و آسفالت آن انجام گردید .

با آسفالت بخش مرکزی این خیابان ، مسیر بطور کامل بازگشایی شده و عملیات خط کشی آن نیز در ماه جاری انجام خواهد شد .

با پیشنهاد شهرداری و تصویب کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر ، در جهت بزرگداشت نام و یاد شهدای گرانقدر ، مسیر به نام دانشمند #شهید_محسن_فخری_زاده نامگذاری گردیده است .