امروز : پنج شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۵

Breadcrumbs

مناقصه و مزایده

فروش ۵ قطعه زمین در شهرک بعثت و شهرک ۱۳ هکتاری هشتگرد

 آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره زمین چمن فوتبال شهرک ینگی امام

آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد   اجاره امور خدماتی و رفاهی بوستان بانوان

آگهی مناقصه عمومی شهرداری هشتگرد   نصب نرده در بلوار امام (ره)

آگهی فروش ۵ قطعه زمین در شهرک بعثت و شهرک ۱۳ هکتاری هشتگرد

✅آگهی مزایده شهرداری هشتگرد   واگذاری امور خدماتی و رفاهی بوستان بانوان