امروز : چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۵

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره زمین چمن فوتبال شهرک ینگی امام

 آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره زمین چمن فوتبال شهرک ینگی امام
دوشنبه | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ - ۱۰:۱۷ |
کد خبر : ۶۶۹ |
مزایده