امروز : پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۲

گزارش تصویری - مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد


مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۸ در سالن شهید باکری شهرداری هشتگردبرگزار گردید.

مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات
مراسم معارفه دکتر امیر بهمنی ش...
جزئیات