✅ادامه عملیات عمرانی بهسازی رفوژ وسط بلوار امام (ره) توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد 🔺این پروژه شامل تخریب و جمع آوری آبنماها ، تسطیح و زیرسازی ، اجرای تاسیسات برقی ، کفپوش ، جمع آوری نرده های آهنی فرسوده و جایگزینی نرده های استیل و گلجای می باشد . 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای […]

✅ادامه عملیات عمرانی بهسازی رفوژ وسط بلوار امام (ره) توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد

🔺این پروژه شامل تخریب و جمع آوری آبنماها ، تسطیح و زیرسازی ، اجرای تاسیسات برقی ، کفپوش ، جمع آوری نرده های آهنی فرسوده و جایگزینی نرده های استیل و گلجای می باشد .

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity