هشتگرد برای استقبال از نوروز آماده می گردد . جلسه استقبال از نوروز به ریاست مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد . زیبا سازی محیط شهری ، نصب المانهای نوروزی ، خط کشی معابر ، رنگ آمیزی جداول ، ساماندهی دستفروشان و وانت بارها ، کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و … از جمله […]

هشتگرد برای استقبال از نوروز آماده می گردد .

جلسه استقبال از نوروز به ریاست مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد .

زیبا سازی محیط شهری ، نصب المانهای نوروزی ، خط کشی معابر ، رنگ آمیزی جداول ، ساماندهی دستفروشان و وانت بارها ، کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و … از جمله تاکیدات شهردار در این جلسه بوده است .