mojy_1385
تحقق اهداف دولت مردمی با تعامل دستگاه ها و مشارکت شهروندان میسر خواهد شد ۱۵ مهر ۱۴۰۱

تحقق اهداف دولت مردمی با تعامل دستگاه ها و مشارکت شهروندان میسر خواهد شد

✅تحقق اهداف دولت مردمی با تعامل دستگاه ها و مشارکت شهروندان میسر خواهد شد. در راستای امید آفرینی و بهسازی محیط شهری برای بهبود زندگی شهروندان ، رفع مشکلات و کاستی ها و همچنین گام برداشتن در راستای عمران و آبادانی شهر ، دومین بازدید ستاد توسعه پایدار شهرستان ساوجبلاغ از شهر هشتگرد انجام شد […]

شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

شهردار

مهندس پیام رئیسی

معاون توسعه مدیریت و منابع ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاون توسعه مدیریت و منابع

محمدرضا نجفی

پیگیری حوزه شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

پیگیری حوزه شهردار

سرکار خانم قاسمی

معاونت خدمات شهری ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت خدمات شهری

امیر منصور توده روستا

معاونت عمران و شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت عمران و شهرسازی

مهندس احمد کمالی

مسئول آتش نشانی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول آتش نشانی

سید رضا حسینی

مسئول حقوقی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول حقوقی

علی فرزدی

مسئول شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول شهرسازی

حسین شفیعی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان حمل و نقل

حمید یکه فلاح