mojy_1385
تحقق اهداف دولت مردمی با تعامل دستگاه ها و مشارکت شهروندان میسر خواهد شد ۱۵ مهر ۱۴۰۱

تحقق اهداف دولت مردمی با تعامل دستگاه ها و مشارکت شهروندان میسر خواهد شد

✅تحقق اهداف دولت مردمی با تعامل دستگاه ها و مشارکت شهروندان میسر خواهد شد. در راستای امید آفرینی و بهسازی محیط شهری برای بهبود زندگی شهروندان ، رفع مشکلات و کاستی ها و همچنین گام برداشتن در راستای عمران و آبادانی شهر ، دومین بازدید ستاد توسعه پایدار شهرستان ساوجبلاغ از شهر هشتگرد انجام شد […]

شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

شهردار

مهندس پیام رئیسی

معاون توسعه مدیریت و منابع ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاون توسعه مدیریت و منابع

محمدرضا نجفی

پیگیری حوزه شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

پیگیری حوزه شهردار

سرکار خانم قاسمی

معاونت خدمات شهری ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت خدمات شهری

رامین عیسی بگلو

معاونت عمران و شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت عمران و شهرسازی

مهندس احمد کمالی

رئیس سازمان آتش نشانی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

رئیس سازمان آتش نشانی

سید حمید حسینی

رئیس اداره حقوقی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

رئیس اداره حقوقی

سجاد حسینلو

رئیس اداره شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

رئیس اداره شهرسازی

محمود جهانبخشی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان حمل و نقل

حمید یکه فلاح