راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ساعت شروع : ۱۰ صبح مسیر راهپیمایی : هشتگرد ، میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان شهدا روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد  

راهپیمایی روز ۲۲ بهمن

ساعت شروع : ۱۰ صبح

مسیر راهپیمایی : هشتگرد ، میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان شهدا

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد