پیرو بازدید شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از محلات مختلف ، با اولویت بندی صورت گرفته روند بهسازی معابر شهری در حال انجام است . در این مرحله کوچه یاس ۵ واقع در ضلع شمالی بلوار امام(ره) در دستور کار حوزه عمرانی شهرداری قرار گرفته که عملیات تخریب و جمع آوری آسفالت […]

پیرو بازدید شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از محلات مختلف ، با اولویت بندی صورت گرفته روند بهسازی معابر شهری در حال انجام است .
در این مرحله کوچه یاس ۵ واقع در ضلع شمالی بلوار امام(ره) در دستور کار حوزه عمرانی شهرداری قرار گرفته که عملیات تخریب و جمع آوری آسفالت قدیمی ، جدولگذاری ، بیس ریزی ، تسطیح و کامپکت و آماده سازی برای آسفالت انجام گرفته است  .
@hashtgerdcity