🔺جلسه فرعی کمیته عفاف و حجاب به ریاست مهندس کاشف و سرکار خانم صالحی از اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد و دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی در حال برگزاری میباشد . 🔺 اجرای برنامه های کمیته های عفاف و حجاب، اجرایی نمودن راهبردهای فرهنگ عفاف و حجاب ،ارج نهادن به ارزش‌های والای فرهنگ ایرانی ،فراهم سازی […]

🔺جلسه فرعی کمیته عفاف و حجاب به ریاست مهندس کاشف و سرکار خانم صالحی از اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد و دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی در حال برگزاری میباشد .

🔺 اجرای برنامه های کمیته های عفاف و حجاب، اجرایی نمودن راهبردهای فرهنگ عفاف و حجاب ،ارج نهادن به ارزش‌های والای فرهنگ ایرانی ،فراهم سازی فضای سالم در جهت رشد حجاب اسلامی، ارشاد و راهنمایی عفاف و حجاب در جامعه و اجرای برنامه های تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب برای هفته و روز فرهنگی هشتگرد با مشارکت سایر دستگاههای فرهنگی از جمله موارد مطرح شده در این جلسه می‌باشد.

🔺پیرو جلسه کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد ، سرکار خانم قاسمی بعنوان رئیس کمیته عفاف و حجاب ذیل ستاد بزرگداشت هفته فرهنگی هشتگرد انتخاب و اولین اقدام برای بزرگداشت ایام پیش رو با تلاش این کمیته و در قالب جلسه فعالان حوزه عفاف و حجاب صورت گرفته است .

۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱