با دستور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد مبنی بر پیش بینی و رفع نقاط بحرانی و آبگرفتگی های سطح شهر ، پس از بررسی آبگرفتگی های سنوات گذشته ، چند مقطع توسط حوزه عمرانی شهرداری شناسایی و با همکاری حوزه معاونت خدمات شهری نسبت به رفع این مشکلات اقدام گردید .

حفاری و ایجاد آب رو زیرگذر در بلوار کارگر

با دستور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد مبنی بر پیش بینی و رفع نقاط بحرانی و آبگرفتگی های سطح شهر ، پس از بررسی آبگرفتگی های سنوات گذشته ، چند مقطع توسط حوزه عمرانی شهرداری شناسایی و با همکاری حوزه معاونت خدمات شهری نسبت به رفع این مشکلات اقدام گردید .

♦️یکی از مناطق حساس که هر ساله شاهد آبگرفتگی آن بودیم مسیر سواره رو ضلع شمالی بلوار کارگر می باشد که با سرازیر شده آبهای سطحی شهرک صنعتی تردد خودروها در این مسیر بطور کامل متوقف می گردید .

♦️با تمهیدات صورت گرفته قبل از فصول بارش ضمن حفاری لاین شمالی و جنوبی با کارگذاری لوله های پلی اتیلن ، عملیات بصورت یک روزه انجام و انتظار می رود در فصل بارندگی آتی شاهد آبگرفتگی این مسیر نباشیم .