مدعوین در این دیدار با تقدیر از حسن انتخاب رئیس و اعضای شورا ، انتصاب مهندس رئیسی را تبریک و برای شهردار جدید هشتگرد آرزوی موفقیت نمودند .   رئیسی حمایت‌های رئیس و اعضای شورا را زمینه ساز عمران و آبادانی شهر دانست و از آمادگی مدیریت شهری برای بهره گیری از نظرات معتمدین و […]

مدعوین در این دیدار با تقدیر از حسن انتخاب رئیس و اعضای شورا ، انتصاب مهندس رئیسی را تبریک و برای شهردار جدید هشتگرد آرزوی موفقیت نمودند .

 

رئیسی حمایت‌های رئیس و اعضای شورا را زمینه ساز عمران و آبادانی شهر دانست و از آمادگی مدیریت شهری برای بهره گیری از نظرات معتمدین و صاحب نظران برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان سخن گفت .

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد