🔺در این دیدار که با حضور مهندس افشاری عضو شورای اسلامی شهر هشتگرد برگزار شد زمینه های مختلف تعاملات فی مابین دو شهر همجوار به ویژه در موضوعات فرهنگی ، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی ، حرائم ، تقویت ناوگان تاکسیرانی بین شهری و هم افزایی برای مدیریت بحران بحث و گفتگو گردید . […]

 

🔺در این دیدار که با حضور مهندس افشاری عضو شورای اسلامی شهر هشتگرد برگزار شد زمینه های مختلف تعاملات فی مابین دو شهر همجوار به ویژه در موضوعات فرهنگی ، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی ، حرائم ، تقویت ناوگان تاکسیرانی بین شهری و هم افزایی برای مدیریت بحران بحث و گفتگو گردید .

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

@hashtgerdcity