شفافیت بودجه شهرداری ها زمینه ساز نقش شهروندان در سازندگی شهر است . 🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد حاج رضا واحدی رئیس کمیسیون حقوقی شورای ‌اسلامی شهر با اشاره به ماه‌های پایانی عملکرد بودجه و با اظهار امیدواری از تحقق بودجه شهرداری هشتگرد در سال ۱۴۰۱ به پیش بینی […]

شفافیت بودجه شهرداری ها زمینه ساز نقش شهروندان در سازندگی شهر است .

🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد حاج رضا واحدی رئیس کمیسیون حقوقی شورای ‌اسلامی شهر با اشاره به ماه‌های پایانی عملکرد بودجه و با اظهار امیدواری از تحقق بودجه شهرداری هشتگرد در سال ۱۴۰۱ به پیش بینی درست درآمدها و هزینه ها در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت : عددی که ما در شورای شهر هشتگرد به آن رای دادیم، جمع بندی نهایی رقمی است که امکان تحقق آن وجود دارد و در حال حاضر این عدد در حال نهایی شدن است.

🔺وی ادامه داد: بودجه شهرداری هشتگرد با توجه به ظرفیت‌های شهر هشتگرد قابل تحقق است و تحقق ۱۰۰ درصدی این رقم با تلاش و خدمت نیروهای شهرداری انجام خواهد شد؛ البته این رقم برای شهر هشتگرد بسیار کم است، زیرا با ظرفیت‌های بسیار زیاد و مناسبی در هشتگرد روبرو هستیم.

🔺واحدی بیان کرد: قصد داریم که مشکلات شهر هشتگرد را رفع کنیم و برای تحقق آن نیاز است تا هر یک از دستگاه‌ها و ادارات در مرکز شهرستان برای حل معضلات شهر هشتگرد پای کار بیایند.

🔺واحدی در پایان درباره تحقق شفافیت در بودجه خاطرنشان کرد: تعرفه عوارض شهرداری در جراید به اطلاع شهروندان رسیده و مشارکت شهروندان فهیم زمینه ساز خدمات خواهد بود و در راین راستا از پیشنهادات صاحب نظران برای شفافیت بیشتر استفاده خواهیم کرد.

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد