معارفه در شهرداری هشتگرد با حکم مهندس رئیسی شهردار هشتگرد ضمن تقدیر از زحمات آقای یعقوبعلی اکبر اقدامی ، نامبرده به عنوان مسئول تعمیرگاه و آقای علیرضا علیزاده با حفظ سمت (معاونت عملیات آتش نشانی) به عنوان مسئول واحد نقلیه و ماشین آلات سنگین شهرداری منصوب شد . مراسم معارفه با حضور مهندس امینی معاونت […]

معارفه در شهرداری هشتگرد

با حکم مهندس رئیسی شهردار هشتگرد ضمن تقدیر از زحمات آقای یعقوبعلی اکبر اقدامی ، نامبرده به عنوان مسئول تعمیرگاه و آقای علیرضا علیزاده با حفظ سمت (معاونت عملیات آتش نشانی) به عنوان مسئول واحد نقلیه و ماشین آلات سنگین شهرداری منصوب شد .

مراسم معارفه با حضور مهندس امینی معاونت خدمات شهری ، مهندس نجفی معاونت توسعه منابع ، حاج اسحاق فیروز زارع رئیس امور اداری و منابع انسانی و آقای وحید بوذری جانشین معاونت خدمات شهری برگزار گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد