پایان عملیات رنگ آمیزی و بهسازی جداول بلوار آیت الله خامنه ای حسب دستور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد 🔺 در راستای زیباسازی محیط شهری پروژه بهسازی بوستان‌های شهر در سال جاری بصورت مستمر در حال انجام بوده و علاوه بر بهسازی و رنگ آمیزی جداول ۴۷ بوستان در شهر هشتگرد و ۲۰ معبر اصلی و […]

پایان عملیات رنگ آمیزی و بهسازی جداول بلوار آیت الله خامنه ای حسب دستور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد

🔺 در راستای زیباسازی محیط شهری پروژه بهسازی بوستان‌های شهر در سال جاری بصورت مستمر در حال انجام بوده و علاوه بر بهسازی و رنگ آمیزی جداول ۴۷ بوستان در شهر هشتگرد و ۲۰ معبر اصلی و فرعی در شهر نیز انجام شده و تا پایان سال جداول معابر سایر مناطق شهر نیز انجام خواهد شد.