🔺در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، با پیش بینی صورت گرفته در بودجه سال جاری شهرداری ، ساماندهی گلزار شهدای شهر واقع در ینگی امام و گلزار شهدای گمنام در دستور کار حوزه عمرانی شهرداری قرار گرفته و پس از برگزاری جلسات متعدد با محوریت فرمانداری شهرستان و با حضور دستگاه‌های ذیربط ، […]

🔺در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، با پیش بینی صورت گرفته در بودجه سال جاری شهرداری ، ساماندهی گلزار شهدای شهر واقع در ینگی امام و گلزار شهدای گمنام در دستور کار حوزه عمرانی شهرداری قرار گرفته و پس از برگزاری جلسات متعدد با محوریت فرمانداری شهرستان و با حضور دستگاه‌های ذیربط ، طرح های مربوطه تهیه و عملیات عمرانی در این دو مقطع آغاز گردیده است .
🔺انتظار می رود تا بر اساس برنامه تدوین شده این پروژه ها که بخشی از عملیات اجرایی آنها بصورت میدانی و بخشی بصورت کارگاهی در حال انجام است به زودی تکمیل و به بهره برداری برسد .
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity