🔺بازدید مهندس رئیسی شهردار هشتگرد به همراه سرکار خانم صالحی نایب رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد از روند بهسازی و آسفالت کوچه مهدیه در شهرک وحدت 🔺با توجه به درخواست‌های شهروندان با دستور شهردار هشتگرد بهسازی معابر در برنامه کاری مستمر حوزه عمرانی شهرداری قرار گرفته و طی هفته های اخیر با تخریب و جمع […]

🔺بازدید مهندس رئیسی شهردار هشتگرد به همراه سرکار خانم صالحی نایب رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد از روند بهسازی و آسفالت کوچه مهدیه در شهرک وحدت

🔺با توجه به درخواست‌های شهروندان با دستور شهردار هشتگرد بهسازی معابر در برنامه کاری مستمر حوزه عمرانی شهرداری قرار گرفته و طی هفته های اخیر با تخریب و جمع آوری جداول قدیمی ، آماده سازی بستر ، اصلاح شیب و اجرای جدول کانیو ، آسفالت کوچه مهدیه انجام شد.

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity