برگزاری کلاس آموزشی شناخت سیلندرهای اطفاء حریق و نحوه استفاده اصولی از این نوع خاموش کننده برای پرسنل بیمارستان امام جعفر صادق توسط واحد پیشگیری و آموزش آتش نشانی شهرداری هشتگرد #آتش_نشانی_شهرداری_هشتگرد #کپسول_آتشنشانی #سیلندر_اطفا_حریق #خاموش #خاموش_کننده #پیشگیری #آموزش @hashtgerdcity

برگزاری کلاس آموزشی شناخت سیلندرهای اطفاء حریق و نحوه استفاده اصولی از این نوع خاموش کننده برای پرسنل بیمارستان امام جعفر صادق توسط واحد پیشگیری و آموزش آتش نشانی شهرداری هشتگرد
#آتش_نشانی_شهرداری_هشتگرد #کپسول_آتشنشانی #سیلندر_اطفا_حریق #خاموش #خاموش_کننده #پیشگیری #آموزش
@hashtgerdcity