آگهی فروش زمین در شهر هشتگرد 🔺فروش یک قطعه زمین به شماره ۱۰۲ در شهرک کوثر (اراضی آبفا) 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند. 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

آگهی فروش زمین در شهر هشتگرد
🔺فروش یک قطعه زمین به شماره ۱۰۲ در شهرک کوثر (اراضی آبفا)
🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند.
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity