🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند(مهلت مراجعه ۹ شهریور ۱۴۰۲) 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

 

🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند(مهلت مراجعه ۹ شهریور ۱۴۰۲)

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

@hashtgerdcity