❇️ آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد 🔺مزایده اجاره پارکینگ عمومی روبروی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به شهرداری هشتگرد 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند . 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

❇️ آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد

🔺مزایده اجاره پارکینگ عمومی روبروی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به شهرداری هشتگرد

🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند .

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity