با حضور دکتر حکمت اله ملاصالحی استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت امنای بنیاد ایران شناسی دکتر مهراب رجبی نویسنده و البرز پژوه دکتر حسین عسکری نویسنده کتاب چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴ تهران، مصلای امام خمینی، شبستان، ستون ۴۳، راهرو ۱۰/۲،  غرفه ۲۱۵ انتشارات سفیر اردهال با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر […]

با حضور
دکتر حکمت اله ملاصالحی
استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت امنای بنیاد ایران شناسی
دکتر مهراب رجبی
نویسنده و البرز پژوه
دکتر حسین عسکری
نویسنده کتاب
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴
تهران، مصلای امام خمینی، شبستان، ستون ۴۳، راهرو ۱۰/۲،  غرفه ۲۱۵
انتشارات سفیر اردهال
با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity