آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد 🔺اجاره رستوران و دریاچه مصنوعی پارک مادر 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایید. ✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد

🔺اجاره رستوران و دریاچه مصنوعی پارک مادر

🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایید.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

@hashtgerdcity