🔺 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد : با بررسی های میدانی مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و اعضای محترم شورا از نقاط مختلف شهر و نیازسنجی در خصوص روکش آسفالت جهت روان سازی، تسریع عبور و مرور و رفاه حال شهروندان عملیات روکش آسفالت خیابان پیروزی در شهرک کوثر […]

 

🔺 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد : با بررسی های میدانی مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و اعضای محترم شورا از نقاط مختلف شهر و نیازسنجی در خصوص روکش آسفالت جهت روان سازی، تسریع عبور و مرور و رفاه حال شهروندان عملیات روکش آسفالت خیابان پیروزی در شهرک کوثر توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد انجام شد .

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد