اصلاح هندسی دور برگردان بلوار امام(ره) مقابل بیمارستان تامین اجتماعی توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد در راستای رفع ترافیک بلوار اصلی شهر و اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان ساوجبلاغ با دستور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در دستور کار حوزه عمرانی شهرداری قرار گرفته و جهت رفع اساسی مشکلات بصورت کارشناسی […]

اصلاح هندسی دور برگردان بلوار امام(ره) مقابل بیمارستان تامین اجتماعی توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد

در راستای رفع ترافیک بلوار اصلی شهر و اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان ساوجبلاغ با دستور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در دستور کار حوزه عمرانی شهرداری قرار گرفته و جهت رفع اساسی مشکلات بصورت کارشناسی و اصولی نیز به زودی فراخوان انتخاب مشاور برای تهیه طرح جامع مطالعات ترافیکی با نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک منتشر می گردد .

@hashtgerdcity