🔺به اطلاع شهروندان محترم میرساند محل تخلیه نخاله های ساختمانی در ضلع جنوبی اتوبان قزوین_کرج در محدوده شرکت آسفالت کردان می‌باشد. 🔺 از تخلیه هرگونه نخاله در محدوده و حریم شهری جلوگیری و در صورت مشاهده اقدام قانونی به عمل خواهد آمد . #تخلیه_نخاله_ممنوع 🔺روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

🔺به اطلاع شهروندان محترم میرساند محل تخلیه نخاله های ساختمانی در ضلع جنوبی اتوبان قزوین_کرج در محدوده شرکت آسفالت کردان می‌باشد.
🔺 از تخلیه هرگونه نخاله در محدوده و حریم شهری جلوگیری و در صورت مشاهده اقدام قانونی به عمل خواهد آمد .
#تخلیه_نخاله_ممنوع
🔺روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity