🔺استاد داوود فتحعلی بیگی،آقای نمایش ایران ،باحضوردرشورای اسلامی شهر هشتگرد انتخاب مهندس محمد رضا کاشف را به عنوان ریاست شورای اسلامی شهر هشتگرد به وی تبریک‌گفت. 🔺دراین دیدار که با حضور مهندس محسن فیروززارع ، مهندس افشاری و مهندس مؤیدی برگزارشد،با تجلیل از برگزار کنندگان جشنواره فرهنگی وهنری چشمه وگذرگاه فرهنگی شهرهشتگرد، شهرستان ساوجبلاغ را […]

🔺استاد داوود فتحعلی بیگی،آقای نمایش ایران ،باحضوردرشورای اسلامی شهر هشتگرد انتخاب مهندس محمد رضا کاشف را به عنوان ریاست شورای اسلامی شهر هشتگرد به وی تبریک‌گفت.
🔺دراین دیدار که با حضور مهندس محسن فیروززارع ، مهندس افشاری و مهندس مؤیدی برگزارشد،با تجلیل از برگزار کنندگان جشنواره فرهنگی وهنری چشمه وگذرگاه فرهنگی شهرهشتگرد، شهرستان ساوجبلاغ را یکی ازکانونهای فعالیتهای فرهنگی وهنری در سطح کشور برشمرد.
🔺وی در پایان اظهار امیدواری کرد که درآینده ای نزدیک تولیدات نمایشی فاخری درزمینه های مختلف درشهرهشتگرد به منحصه ظهور برسد،درادامه مهندس کاشف رویکرد فرهنگی و هنری مدیریت شهری را یکی از راهگشاترین مباحثی برشمرد که میتواند چالشهای بزرگ را با آن به فرصت تبدیل کرد‌‌.
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد