🔺با دستور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و پیگیری معاونت خدمات شهری ، در راستای تسهیل در تردد ، رفع سد معابر و همچنین حذف اقلام زائد و بهبود سیمای بصری ، واحد رفع سد معبر شهرداری وسایل مازاد ، پروژکتور ها و اقلام دپو شده در معابر شهری توسط دارندگان کیوسک‌ها را جمع آوری […]

 

🔺با دستور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و پیگیری معاونت خدمات شهری ، در راستای تسهیل در تردد ، رفع سد معابر و همچنین حذف اقلام زائد و بهبود سیمای بصری ، واحد رفع سد معبر شهرداری وسایل مازاد ، پروژکتور ها و اقلام دپو شده در معابر شهری توسط دارندگان کیوسک‌ها را جمع آوری نمود .

🔺مهندس عیسی بگلو معاونت خدمات شهری گفت : کیوسک‌های دارای قوانین مختص به خود بوده و صرفاً اتاقک مربوطه به عنوان اجاره در اختیار دارندگان آنها قرار میگیرد و حق هیچگونه تعرض به خیابان ها و پیاده روها را ندارند ، لذا در همین راستا برای اولین بار در شهر هشتگرد اقدام جهادی برای ساماندهی کیوسک‌ها و محوطه اطراف آنها صورت پذیرفته و از شهروندان محترم درخواست می گردد تا در صورت مشاهده سد معابر با تماس به شماره ۰۲۶۴۴۲۳۹۱۳۹ مراتب را جهت پیگیری به اطلاع مسئولین مربوطه برساند .

@hashtgerdcity