✅ انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر هشتگرد برگزار شد‌. 🔺جلسه انتخاب هیات رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال سوم امروز شنبه درصحن شورای شهر هشتگرد برگزار شد. 🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد، در این مراسم پس از رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیات رئیسه: مهندس محمدرضا […]

✅ انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر هشتگرد برگزار شد‌.

🔺جلسه انتخاب هیات رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال سوم امروز شنبه درصحن شورای شهر هشتگرد برگزار شد.

🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد، در این مراسم پس از رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیات رئیسه: مهندس محمدرضا کاشف با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد برای مدت یک سال انتخاب شد.

🔺همچنین در این جلسه سرکار خانم صالحی نیز با اکثریت آرا به عنوان نایب رئیس شورای شهر هشتگرد برگزیده شد.

🔺با انتخاب مهندس علیرضا مؤیدی به عنوان دبیر و مسئول امور مالی شورا ترکیب هیات رئیسه سال سوم ششمین دوره شورای اسلامی شهر هشتگرد تکمیل شد.

#هشتگرد _ شورا
۱۴/مردادماه/۱۴۰۲

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد