🔸 شهروندان شهرستان ساوجبلاغ می‌توانند برای دریافت خدمات پزشکی با تعرفه عمومی غیردولتی( پایین تر از تعرفه خیریه) به درمانگاه شهدای شهرستان ساوجبلاغ در شهر هشتگرد،میدان امام خمینی(ره)، خیابان شهیدان حبیب زاده، کوچه دانا مراجعه کنند. 🔸ویزیت رایگان : دندانپزشکی ، پزشک عمومی ، مامایی 🔸زمان : از یکشنبه ۱۲ شهریور ماه از ساعت ۹ […]

🔸 شهروندان شهرستان ساوجبلاغ می‌توانند برای دریافت خدمات پزشکی با تعرفه عمومی غیردولتی( پایین تر از تعرفه خیریه) به درمانگاه شهدای شهرستان ساوجبلاغ در شهر هشتگرد،میدان امام خمینی(ره)، خیابان شهیدان حبیب زاده، کوچه دانا مراجعه کنند.
🔸ویزیت رایگان : دندانپزشکی ، پزشک عمومی ، مامایی
🔸زمان : از یکشنبه ۱۲ شهریور ماه از ساعت ۹ الی ۱۴
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد