🔺 شهروندان شهرستان ساوجبلاغ می‌توانند برای دریافت خدمات پزشکی با تعرفه عمومی غیردولتی( پایین تر از تعرفه خیریه) به درمانگاه شهدای شهرستان ساوجبلاغ در شهر هشتگرد،میدان امام خمینی(ره)، خیابان شهید حبیب زاده، کوچه دانا مراجعه کنند. 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

🔺 شهروندان شهرستان ساوجبلاغ می‌توانند برای دریافت خدمات پزشکی با تعرفه عمومی غیردولتی( پایین تر از تعرفه خیریه) به درمانگاه شهدای شهرستان ساوجبلاغ در شهر هشتگرد،میدان امام خمینی(ره)، خیابان شهید حبیب زاده، کوچه دانا مراجعه کنند.
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد