برپایی میز خدمت در مصلی شهر هشتگرد با حضور شهردار و مدیران شهرداری 🔺به گزارش روابط عمومی شهرداری هشتگرد: با هدف تکریم ارباب رجوع ، مدیران شهرداری هشتگرد با حضور در مصلی امام خمینی (ره) شهر هشتگرد با برپایی میز خدمت ضمن پاسخگویی به مطالبات ورفع مشکلات شهروندان و نمازگزاران، نسبت به ارائه خدمات اقدام […]

برپایی میز خدمت در مصلی شهر هشتگرد با حضور شهردار و مدیران شهرداری

🔺به گزارش روابط عمومی شهرداری هشتگرد: با هدف تکریم ارباب رجوع ، مدیران شهرداری هشتگرد با حضور در مصلی امام خمینی (ره) شهر هشتگرد با برپایی میز خدمت ضمن پاسخگویی به مطالبات ورفع مشکلات شهروندان و نمازگزاران، نسبت به ارائه خدمات اقدام نمودند.