معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری هشتگرد برگزار می کنند : ◀️کلاسهای آموزشی و نشست های تخصصی کسب اطلاعات بیشتر با تماس به شماره ۰۹۲۰۷۰۳۱۴۵۴

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری هشتگرد برگزار می کنند :

◀️کلاسهای آموزشی و نشست های تخصصی

کسب اطلاعات بیشتر با تماس به شماره ۰۹۲۰۷۰۳۱۴۵۴