توزیع عادلانه آسفالت در شهر ، رویکرد مدیریت شهری هشتگرد 🔺اجرای عملیات آسفالت مکانیزه خیابان پویا در ضلع جنوبی بلوار امام(ره) توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد 🔺 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد : در ماه آخر سال ۱۴۰۱ با بررسی های میدانی مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و اعضای محترم […]

توزیع عادلانه آسفالت در شهر ، رویکرد مدیریت شهری هشتگرد

🔺اجرای عملیات آسفالت مکانیزه خیابان پویا در ضلع جنوبی بلوار امام(ره) توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد

🔺 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد : در ماه آخر سال ۱۴۰۱ با بررسی های میدانی مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و اعضای محترم شورا از نقاط مختلف شهر و نیازسنجی در خصوص روکش آسفالت جهت روان سازی و تسریع عبور و مرور شهروندان ، عملیات روکش آسفالت خیابان پویا در دستور کار واحد عمران شهرداری هشتگرد قرار گرفت‌.

🔺مهندس مؤیدی رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد ،مهندس افشاری و سرکار خانم صالحی از اعضای شورای اسلامی شهر در بازدید از این پروژه بر تکمیل سایر پروژه ها ، بهسازی معابر با اولویت معابر اصلی و مبادی ورودی شهر تا پایان سال جاری تاکید کرد .

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد