✅ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر هشتگرد امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر درخصوص بررسی مسائل، مشکلات شهری و لوایح و نامه های رسیده از شهرداری و سایر ادارات به ریاست مهندس محمد رضا کاشف رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید. […]

✅ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر هشتگرد امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر درخصوص بررسی مسائل، مشکلات شهری و لوایح و نامه های رسیده از شهرداری و سایر ادارات به ریاست مهندس محمد رضا کاشف رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید.

🔺نمایندگان مردم در شهر هشتگرد همچنین در خصوص پاسخ به مطالبات و رفع مشکلات شهروندان و همچنین مسائل مختلف حوزه مدیریت شهری به تبادل نظر پرداختند.

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد