🔺 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد: 🔺هشتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر هشتگرد امروز یکشنبه بیست و نه آبان ماه ۱۴٠۱ با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شهری و لوایح و نامه های رسیده از شهرداری هشتگرد و سایر ادارات به […]

🔺 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد:

🔺هشتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر هشتگرد امروز یکشنبه بیست و نه آبان ماه ۱۴٠۱ با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شهری و لوایح و نامه های رسیده از شهرداری هشتگرد و سایر ادارات به ریاست مهندس مؤیدی رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید.