۸ لایحه شهرداری هشتگرد تصویب شد 🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد ، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر هشتگرد که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید اعضای شورای شهر پس از بحث و بررسی لوایح شهرداری هشتگرد با تصویب ۸ لایحه موافقت نمودند. 🔺همچنین گفتنی است؛ در این […]

۸ لایحه شهرداری هشتگرد تصویب شد
🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد ، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر هشتگرد که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید اعضای شورای شهر پس از بحث و بررسی لوایح شهرداری هشتگرد با تصویب ۸ لایحه موافقت نمودند.
🔺همچنین گفتنی است؛ در این جلسه به تعدادی از مغایرتهای اعلامی مصوبات شورا که از سوی هیأت تطبیق شهرستان ساوجبلاغ ارایه شده بود رسیدگی شد و پیرامون هر کدام از آنها تصمیم گیری شد.
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد