خدمت رسانی به شهروندان هشتگردی ادامه دارد با دستور مهندس رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد و به منظور تسهیل در تردد عابرین پیاده ، پاکسازی و برف روبی تمامی پیاده راه ها و جلو گیری از یخ زدگی درختان حوزه شهری در حال انجام است. به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد […]

خدمت رسانی به شهروندان هشتگردی ادامه دارد

با دستور مهندس رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد و به منظور تسهیل در تردد عابرین پیاده ، پاکسازی و برف روبی تمامی پیاده راه ها و جلو گیری از یخ زدگی درختان حوزه شهری در حال انجام است.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد مهندس رئیسی گفت: کارگران حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری هشتگرد از نخستین ساعات بارش برف، به منظور سهولت عبور و مرور عابرین پیاده، در حال پاکسازی و برف روبی تمامی پیاده راه های سطح شهر هستند.

وی افزود: در همین راستا نیروهای خدمات شهری علاوه بر انجام برف روبی در تمامی معابر، همچنین به منظور جلوگیری از بروز حوادث برای عابرین پیاده، پاکسازی پل های عابر پیاده سطح شهر هشتگرد را نیز در برنامه داشته و این فعالیت ها همچنان تداوم دارد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد