خدمت رسانی به مردم شریف شهر هشتگرد ادامه دارد 🔺اجرای عملیات آسفالت مکانیزه کوچه امین ۱ غربی در محله والفجر شهر هشتگرد توسط حوزه عمرانی شهرداری 🔺 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد : در ماه آخر سال ۱۴۰۱ با بررسی های میدانی مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و اعضای محترم […]

خدمت رسانی به مردم شریف شهر هشتگرد ادامه دارد

🔺اجرای عملیات آسفالت مکانیزه کوچه امین ۱ غربی در محله والفجر شهر هشتگرد توسط حوزه عمرانی شهرداری

🔺 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد : در ماه آخر سال ۱۴۰۱ با بررسی های میدانی مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و اعضای محترم شورا از نقاط مختلف شهر و نیازسنجی در خصوص روکش آسفالت جهت روان سازی و تسریع عبور و مرور شهروندان ، عملیات روکش آسفالت کوچه امین ۱ غربی توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد انجام شد.

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد