🔺بازدید میدانی مهندس رئیسی شهردار هشتگرد به همراه معاونین و مهندس کاشف ریاست شورای اسلامی شهر از روند اجرای عملیات سنگفرش کوچه یاس ۵ 🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد، در این بازدید مهندس پیام رئیسی در سخنانی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های سنگ فرش در محدوده […]

 

🔺بازدید میدانی مهندس رئیسی شهردار هشتگرد به همراه معاونین و مهندس کاشف ریاست شورای اسلامی شهر از روند اجرای عملیات سنگفرش کوچه یاس ۵

🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد، در این بازدید مهندس پیام رئیسی در سخنانی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های سنگ فرش در محدوده مرکزی شهر هشتگرد گفت: تلاش داریم در سال جاری حداقل در هر منطقه از شهر یک پروژه سنگ فرش در خیابان های اصلی اجرا کنیم.

🔺در ادامه این بازدید مهندس محمد رضا کاشف ریاست شورای اسلامی شهر هشتگرد گفت: کوچه یاس ۵،یکی از اصلی ترین مسیر های دسترسی به مرکزیت شهر و بازار می‌باشد که این مسیر در وضعیت نامناسبی به سر می برد و با آغاز عملیات سنگفرش و ساماندهی این مسیر، تلاش داریم تردد را برای شهروندان در این مسیر آسان نماییم.

🗓۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد