🔺با دستور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد ، امحاء تبلیغات زائد ، زیباسازی دیوارهای مشرف به معابر اصلی شهر و بهسازی المانهای شهری در دستور کار اداره سیما ، منظر و فضای سبز قرار گرفته و بصورت مستمر در حال انجام است . 🔺بازسازی المان میدان بسیج شامل رنگ آمیزی  ، اصلاح المان با مفهوم مرتبط […]

🔺با دستور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد ، امحاء تبلیغات زائد ، زیباسازی دیوارهای مشرف به معابر اصلی شهر و بهسازی المانهای شهری در دستور کار اداره سیما ، منظر و فضای سبز قرار گرفته و بصورت مستمر در حال انجام است .
🔺بازسازی المان میدان بسیج شامل رنگ آمیزی  ، اصلاح المان با مفهوم مرتبط با نام میدان و نورپردازی خواهد بود .
#حوزه_معاونت_خدمات_شهری
#اداره_سیما_منظر
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity