در راستای رویکرد عدالت محوری مدیریت شهری هشتگرد و با دستور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، عملیات زیرسازی معابر شهرک کوثر از ماه‌ها قبل در دستور کار حوزه عمرانی و ماشین آلات سنگین شهرداری قرار گرفته است .

زیرسازی معابر شهرک کوثر

در راستای رویکرد عدالت محوری مدیریت شهری هشتگرد و با دستور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، عملیات زیرسازی معابر شهرک کوثر از ماه‌ها قبل در دستور کار حوزه عمرانی و ماشین آلات سنگین شهرداری قرار گرفته است .

با اقدام شهرداری بسیاری از معابر اصلی و فرعی شهرک کوثر شامل بلوار شهید حججی ، بلوار شورا ، خیابان شهید ثالث و خیابان دانش زیرسازی ، بهسازی و آسفالت گردیده اند .

توسعه همه جانبه شهر و عمران و آبادانی همه محلات در دستور کار واحد‌های اجرایی شهرداری بوده و این روند بر اساس بودجه مصوب سال جاری ادامه خواهد یافت .