امام خمینی (ره) : آقای طالقانی یک عمر درجهاد و روشنگری و ارشاد گذراند. او یک شخصیتی بود که از حبسی به حبس و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود؛و هیچ گاه در جهاد بزرگ خود سستی و سردی نداشت..او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود؛ زبان گویای او چون […]

امام خمینی (ره) :

آقای طالقانی یک عمر درجهاد و روشنگری و ارشاد گذراند. او یک شخصیتی بود که از حبسی به حبس و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود؛و هیچ گاه در جهاد بزرگ خود سستی و سردی نداشت..او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود؛ زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود؛ بُرنده بود و کوبنده. مرگ او زودرس بود و عمر او با برکت.رحمت خداوندبر پدر بزرگوار او،که در رأس پرهیزکاران بود ، و بر روان خودش که بازوی توانای اسلام”

 

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity