ساماندهی خیابان جلال آل احمد توسط شهرداری هشتگرد 🔺با دستور مهندس پیام رئیسی شهردار هشتگرد و در راستای عدالت محوری و عمران و آبادانی تمامی محلات شهر ، جدولگذاری و ساماندهی ضلع جنوبی خیابان جلال احمد آغاز گردید . 🔺در بازدید شهردار هشتگرد به همراه مهندس افشاری عضو شورای اسلامی شهر و مهندس امینی معاونت […]

ساماندهی خیابان جلال آل احمد توسط شهرداری هشتگرد

🔺با دستور مهندس پیام رئیسی شهردار هشتگرد و در راستای عدالت محوری و عمران و آبادانی تمامی محلات شهر ، جدولگذاری و ساماندهی ضلع جنوبی خیابان جلال احمد آغاز گردید .

🔺در بازدید شهردار هشتگرد به همراه مهندس افشاری عضو شورای اسلامی شهر و مهندس امینی معاونت خدمات شهری با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال ، بر تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی تاکید شد .